Una bona alternativa extraescolar

A Arenys de Mar, hi funciona des de fa 5 anys el Centre Obert Tallaferro, un equipament estable a la disposició de tots els nois i noies d´Arenys d´edats compreses entre els 6 i els 14 anys.

És un servei diürn que realitza una tasca educativa fora de l´horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l´estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l´adquisició d´aprenentatges bàsics i l´esbarjo.

Per tal d´oferir aquesta atenció , s´ofereixen espais d´activitats, com tallers, ludoteca, sessions esportives, reforç d´aprenentatge, sortides… Un espai per desenvolupar-se on tots els nois i noies hi poden trobar el seu lloc.
El curs passat més de 30 nois i noies hi van participar activament.

El servei és impulsat per l´Ajuntament d´Arenys de Mar, mitjançant la Regidoria de Benestar Social.

Comparteix