Centre infantil i juvenil

Dades de l'entitat

Nom
Centre Obert Tallaferro
Adreça
C/ Can Nadal
Telèfon
937922186
Adreça de correu electrònic centreoberttallaferro@hotmail.com
Àmbit
educatiu

On és el Centre Obert i com funciona?

L´equipament és situat al carrer de Can Nadal, a l'edifici de Serveis Socials, darrere el CAP. L´equipament és atès per 2 educadors/res amb la coordinació i el suport de l´educadora dels Serveis Socials de Base.

El centre obert funciona de dilluns a divendres de les 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre.

La setmana s´estructura d´aquesta manera: els dilluns, dimecres i divendres és el torn per als petits i mitjans de 6 a 10 anys. Dimarts i dijous, les activitats funcionen per als més grans: els nois i noies d´edats compreses entre els 11 i 14 anys.

Una bona alternativa extraescolar

A Arenys de Mar, hi funciona des de fa 5 anys el Centre Obert Tallaferro, un equipament estable a la disposició de tots els nois i noies d´Arenys d´edats compreses entre els 6 i els 14 anys.

És un servei diürn que realitza una tasca educativa fora de l´horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l´estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l´adquisició d´aprenentatges bàsics i l´esbarjo.

Què cal fer per inscriure´s

El servei és gratuït. Cal una entrevista prèvia amb els educadors del centre. Els podeu trobar al mateix Centre Tallaferro cada tarda de 5 a 2/4 de 8 del vespre.

Centre Obert Tallaferro
Carrer de Can Nadal.
Telefon 93 792 21 86