Diuent que de il'lusio tambe es viu.

El comentari te el seu raonament en base a la realitat que s'ha esdevingut a Sagrada Familia, una vegada mes .

Com podreu comprobar si llegiu el texte anterior, veureu que parlem de un conveni i de una sèrie de trobades amb la regidoría de Promoció Ciutadana amb la finalitat de començar a posar ordre a l'área de Sagrada Familia que tambe es d'arenys , oi? Sr.Alcalde i Srs Regidors del nostre Consistóri.
Cal recordar que varem quedar , primer amb el Regidor Joaquim Ponsarnau quins primers platejaments se li varen explicar fara al menys deu mesos, en Quim va passar el contingut de la xarrada a l'àrea de Promoció Ciutadàna amb en Xavi Febrer al cap devant amb qui varem reunir'nos els representants de l'AAVV Sagrada Famìlia , estàbem en el passat mes de Novembre de 2008
en acabar la trobada acordàr'em esperar que passes nadal (?), per continúar les conversses i mentres tant nosaltres planificarìem l'articulat que conformarìa la proposta del Convèni entre l'Ajuntament i l'AAVV.

Aquest text fou entregat a l'Ajuntament a mitjans de Gener de 2009 per ser estudiat per la regidoría corresponen i mirar de tirar endevant ja que hi ha plantejàdes actuacions que son importants per la seguretat del veïnat entre d'altres assumptes que cal afrontar sense mes perdua de temps.

Cal recordar que estem a 19 de març i la proposta de l'AAVV de Sagrada Famìlia continua pendent de resposta , 35 anys esperan la col'lavoracio municipal

Caldrá tambè que algú ens expliqui l'actitud de la Guàrdia Urbana en vers les nostres places.

Esperem que la Setmana Santa no condiciòni el fet de poguer trobar per fi algun acord que pòsi ordre a l'entorn de Sagrada Familìa, au vinga anim .

Josep Marti

Mancomunitat Nord
Sagrada Família

Per cert S.Regidor segurament es preguntara a que be tot aixo

Comparteix