Ramon Vinyes, 1er Secretari per aclamació.

Aquest darrer dissabte, 29 de novembre va tenir lloc la l´Assemblea Extraordinària de l´agrupació del PSC d´Arenys de Mar.
Després del XIè Congrés del PSC i del Vè de la Federació del Maresme, tocava el torn a les agrupacions de la comarca.

La Comissió Executiva sortint, va presentar la feina feta durant 4 anys. La valoració va ser positiva doncs molts dels objectius marcats en el Pla de Treball han estat assolits, entre ells obtenir l´Alcaldia a les Municipals 2007.

Ramon Vinyes va presentar novament un equip i un projecte de futur ambiciós, sen se oblidar de consolidar l´ aconseguit.

Ramon Vinyes i Vilà rep la confiança, per aclamació com a 1er. Secretari de l´Agrupació PSC d´Arenys de Mar, junt al seu equip.
2008.12.01

Comparteix