forumArenys: Avui, la nostra Gent Gran!

Ramon Vinyes amb Isabel López (Diputada al Congrès) i Consol Prados(Diputada al Parlament), debatran i aclarirant sobre la Llei de Benestar i la Llei de Servei Social.
Comparteix