Esmenes Pressupostos Generalitat 2011

El Grup Parlamentari socialista a instàncies del grup municipal socialista ha presentat tres esmenes als pressupostos de la Generalitat del 2011 relatius a l'ampliació del Cap, a la variant de Valldegata i al pas amb Arenys de Munt. El text de les esmenes es detalla a continuació.

Esmena 1
El Govern de la Generalitat, dins les previsions pressupostàries per l´any 2011, farà les modificacions pertinents perquè el Pressupost incorpori la dotació econòmica corresponent a l´elaboració del projecte executiu de l´ampliació del CAP d´Arenys de Mar.

Esmena 2
El Govern de la Generalitat, dins les previsions pressupostàries per l´any 2011, farà les modificacions pertinents perquè el Pressupost incorpori la dotació econòmica corresponent a les obres de la variant de la B-511 de connexió de la NII i la C-32 al seu pas pel municipi d´Arenys de Mar per un import de 4,5M€ segons la licitació realitzada l´any 2010.

Esmena 3
El Govern de la Generalitat, dins les previsions pressupostàries per l´any 2011, farà les modificacions pertinents perquè el Pressupost incorpori la dotació econòmica corresponent a la redacció del projecte executiu del vial de connexió a peu entre Arenys de Mar i Arenys de Munt per cal Jalpí.

Comparteix