COMUNICAT

EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'ARENYS DE MAR APOSTEM PER UN NOU IMPULS PER ARENYS I PROPOSEM UN GOVERN D´UNITAT

La manca de gestió del consistori municipal d´Arenys de Mar en mans de
CIU- PP ha portat a una inactivitat constant que s'està perpetuant durant tot el mandat.

Manquen dos anys per a les properes eleccions i els temes importants i
vitals pel nostre poble: pla ordenació urbanística, escola bressol,
urbanització de la riera, participació ciutadana, mercat i comerços,
recollida selectiva de residus, etc no avancen, trobant-nos actualment
davant un NO desenvolupament de la nostra vila.

El Grup Municipal del PSC creiem en Arenys com a poble a més de considerar que tenim un deure amb tots els convilatans i convilatanes, per això considerem que és necessari un nou impuls per tal que tots els assumptes que estan al calaix vegin la llum.
Hem de donar un nou impuls al nostre poble i per poder-ho fer proposem un canvi d´actitud per part de CIU –PP i ens posem a la disposició de totes les forces i regidor no adscrit per tal d'acordar un govern d´unitat que faci possible un canvi per Arenys de Mar.

PROPOSTA PER GOVERN DE UNITAT

El més de juny farà dos anys de legislatura, per tant dos anys de govern municipal de CIU i PPC. A l´hora de fer avaluació, des del Grup Municipal Socialista, veiem amb preocupació la situació actual en què es troba el poble. Els grans temes estratègics no s´han afrontat
seriosament, mes enllà del dia a dia. El cert és que el poble no té els seus horitzons clars i estem perdent oportunitats i a l´hora protagonisme dins la comarca, en temes que tradicionalment hem estat líders.

A l´hora, la situació política i de governança s´ha complicat, amb la
sortida del govern del Regidor LLuis Blanchart. Això podria haver provocat una nova predisposició del govern a compartir més i millor els temes pendents. Lluny d´això, l´actitud del govern ha estat, la de l´enrrocament en les seves pròpies opinions, i en la radicalització de les seves postures.

Sense entrar en valoracions, el cert és que darrerament, hem entrat en
allò de declaracions i contradeclaracions, i un posicionament de frontó del govern, en la que qualsevol proposta és rebutjada, i a l´hora, no es presenten alternatives, ni líníes de governabilitat clares.

Des del Grup Municipal Socialista veiem amb molta preocupació, tant el
bagatge de govern d´aquets dos anys, com la situació política actual, i des de la responsabilitat que hem assumit davant la ciutadania, a l´hora de presentar-nos a unes eleccions, des de la responsabilitat d´una organització política seriosa i responsable i sobretot des del
convenciment de cercar el millor per la nostra vila, i donat que estem en un moment important de legislatura, marcat per aquets dos primers anys, i pensant que hem d´aprofitar els dos anys restants, volem manifestar el que segueix: Proposem la creació d'un govern d'unitat de totes les forces polítiques i el regidor no adscrit basat en els següents eixos:

1. Proposar a totes les regidores i regidors de l´ajuntament la
formació d´un nou govern d´unitat per Arenys de Mar

2. Aquest govern seria per la resta de legislatura

3. En aquest nou govern hi formarien part tots els regidors i
regidores de l´ajuntament, sense exclusions

4. El Consistori estaria presidit per el Sr Miquel Rubirola o per qui designi CIU

5. Caldria negociar un nou cartipàs municipal, amb una remodelació
tant de regidories com de tinences d´alcaldia

6. Caldria acordar un calendari d´aprovació de pla general

7. Caldria fer un programa de govern, prioritzant temes per aquets dos anys de legislatura restants.

8. Caldria activar de manera especials els mecanismes de participació ciutadana, que ens permetin als càrrecs electes recuperar la sintonia amb la ciutadania que ha dipositat la confiança en el conjunt de tots
nosaltres.

Des del grup municipal socialista d´Arenys de Mar, fem una crida a tots els grups politics i al regidor no adscrit per a treballar seriosament i per a trobar les complicitats necessàries per a millorar l´Arenys de
tothom.

Comparteix