Dades de l'entitat

Nom
ASSOCIACIÓ PEL CANVI SOCIAL, PACÍFIC I DEMOCRÀTIC
Adreça de correu electrònic arenys@procesconstituent.cat
Àmbit
polític
Nombre de socis
10
Quota
0
Data de constitució de l'entitat
14-11-2013
nif
G66015389
Núm. registre d'entitat a la Generalitat
0547/13976/2013