Política de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT 
Per donar compliment al reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril
de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i garantia
dels Drets Digitals l’Aula d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar tractarà les seves dades
personals segons les bases jurídiques que permetin la licitud de tractament.
Per tal de donar compliment a la normativa s’ha elaborat un registre d’activitats del tractament i
s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives necessàries per
garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzat per l’Aula
d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar. A més aplica el principi de transparència en
tractament de dades personals facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment
accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets
per mitjà de formularis.

Comparteix