Activitats i finalitats principals

- Recollir, canalitzar i donar impuls a l'interès existent a la comarca envers dels bolets; des del punt de vista científic, popular, gastronòmic,...tenint en compte el seu caràcter eminentment cultural i educatiu, així com per a fomentar la seva recerca, recol.lecció i classificació.

- Dedicar especial atenció a la toxicologia micològica, a fi de prevenir i reduir les possibles intoxicacions per ingestió de bolets tòxics o metzinosos.

-Establir relacions de col.laboració amb entitats de caire científic o popular (públiques o privades) relacionades amb la micologia d'arreu del món.

- Mantenir contacte i intercanviar informacions o publicacions amb associacions o entitats micològiques d'arreu, especialment catalanes, mitjançant consultes per aprofundir coneixements.

- Assessorar sobre qüestions micològiques a qui ho sol.liciti, escrivint articles en premsa o revistes i col.laborant en altres mitjans de comunicació audiovisuals.

- Celebrar conferències, reunions, assemblees, congresos, exposicions,sortides al bosc i impartir cursos d'iniciació a la micologia.

Comparteix