Àmbit i característiques

A la fitxa que teniu al costat posa que el nostre àmbit és, evidentment, l'esportiu, però més concretament és el Rem amb llagut català 6 + i 8 +. També el Kaiac de mar.
Tanmateix, més enllà del caràcter esportiu i competitiu- que també- el club té, a més, una voluntat lúdica i social. Així s'ha demostrat en aquests anys d'existència, amb més de dues-centes persones, de totes les edats, que han provat el rem. Igualment, el llagut ha participat en diferentes festes o conmemoracions populars.
Comparteix