Educar per al futur

Dades de l'entitat

Nom
CEIP Joan Maragall
Adreça de correu electrònic joanmaragall@arenys.org
Àmbit
educatiu

Enllaços interessants

Informació i dades actualitzades de la programació del centre

EL COL.LEGI JOAN MARAGALL

El centre és dins de la xarxa pública de centres docents del DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ de la GENERALITAT DE CATALUNYA.
Imparteix els ensenyaments de l'etapa d'EDUCACIÓ INFANTIL -2n. cicle: P3, P4 i P5. I els de l'etapa de PRIMÀRIA: de 1r. fins 6è.
El formen dos edificis:
- l'edifici del carrer ANNA Mª RAVELL núm. 10, amb les aules del parvulari i de 1r.
- l'edifici del RIAL SA CLAVELLA s/n, amb la resta d'aules de primària, els equipaments compartits, el servei de menjador i els despatxos de secretaria i direcció. Tel. 93 792 28 02.