Com inscriure una entitat al registre local

Un cop registrada l'entitat a la Generalitat de Catalunya, cal aportar tot el que es sol·licita en el formulari que s'adjunta i portar-ho al registre general de l'Ajuntament d'Arenys de Mar

Arxius adjunts: