RESULTAT DE L'ASSEMBLEA 18 de febrer

Amb l´assistència d'unes 25 persones va tenir lloc l'assemblea de sòcies i socis.
Els temes tractats van ser els següents :

1. Tancament de l'exercici econòmic 2004. La Dolors Casellas com a tresorera va presentar la situació actual i es va votar cobrar el rebut de l'any 2005 a finals de febrer o primers de març. Es va votar també augmentar la quota a 15 € anuals. Amb tots els vots afirmatius.
2. Pressupost i Activitats previstes 2005. Lourdes Cazorla com a coordinadora de la comissió va presentar les activitats previstes pel primer semestre d'enguany. Es va portar a votació i s'aprova per unanimitat. El pressupost encara no estava tancat i no es va portar a votació.
3. Celebració 8 març. Explicacions i demanda d'ajut per celebrar aquest esdeveniment. També es va llegir un recordatori del que es commemora aquest dia.
4. Relacions amb les institucions municipals. Es va llegir la carta que s'ha presentat als diferents representants dels grups municipals.
5. Col·laboració i participació activa de les sòcies i socis. Cap persona encara no ha omplert la butlleta que es va enviar fa un mes aproximadament. Es va recalcar la importància de participar activament.
6. Precs i preguntes. Es va presentar la iniciativa de treballar amb les dones immigrants com una tasca mes de l'associació i també constituir un grup de fibromiàlgia.
Donem les gràcies a totes les persones que hi varen assistir, per les seves aportacions i suport a la junta de l´associació.

Comparteix