Estimar no fa mal! Viu l'amor lliure de violència

El programa Estimar no Fa Mal s'emmarca dins la línia estratègica de Sensibilització i Prevenció del Programa d'Intervenció Integral contra la Violència Masclista (PIIVM 2012-2015) i respon a la voluntat d'endreçar, homogeneïtzar i millorar l'eficàcia del conjunt de les actuacions preventives així com dels continguts que s'adrecen a joves adolescents que es realitzen des de les diferents administracions públiques i institucions.

Dins d'aquest programa, entenem per actuacions preventives el conjunt d'accions de caràcter pedagògic o formatiu encaminades a evitar o reduir la incidència de la violència masclista. El reforç dels factors de protecció i la promoció de valors de respecte i d'igualtat facilitaran que les persones joves puguin identificar situacions abusives en les seves relacions afectives-sexuals. Entenem, doncs, per relacions abusives aquelles situacions d'abús i violència que es poden donar en el marc d’una relació afectiva, amorosa o sexual, tant si existeix un vincle estable com puntual.

Comparteix