Ens acomiadem!! Gràcies per ser-hi!

Benvolguts,

La present es per informar-vos que l'Associació de Dones per la Igualtat deixa d'existir aquest mes de Març.

Han estat uns anys molt interessants i fructífers i per aquest motiu volem fer un tancament festiu i a l'hora explicatiu del que ha estat l'associació i la contribució que també amb vosaltres s'ha fet a la societat arenyenca. Durant tot aquest temps ens hem sentit molt acompanyades per institucions i entitats -que com la vostra ens han donat suport. Sense aquest recolzament no hagués estat possible tirar endavant.

En el decurs de la nostra trajectòria, molts són els avenços fets en la visibilitat dels problemes de les dones i tot i que encara queda molta feina, nosaltres estem satisfetes de la tasca feta i creiem que s'ha fet un camí. De totes maneres, la Regidoria d'Igualtat ve desenvolupant una tasca molt important i per tant creiem que la majoria dels nostres objectius s'han cobert i els que quedin pendents estan en bones mans.

Per procedir al tancament de l'Associació i segons preveuen els nostres estatuts en el seu Capítol VII, articles 36 i 37; es va anomenar una comissió liquidadora assessorada legalment pel Despatx Verdaguer i el resultat ha estat el següent :

- Donació dels llibres a la Biblioteca Popular Pare Fidel Fita.

- Documents i informació generada fins l'any 2016 a l'Arxiu Històric Fidel Fita.

- Material informàtic, ordinadors, impressora i telèfon mòbil al Convent dels Frares Caputxins d'Arenys de Mar.

- Romanent de diners de que disposa l'Associació, al Convent dels Frares Caputxins d'Arenys de Mar mitjançant un taló nominatiu.

Així doncs, ens ha semblat adient cloure la trajectòria d'aquesta associació durant aquest mes de Març, motiu pel que farem diversos actes en els que ens agradaria que ens acompanyessin i, d'aquesta manera i amb orgull de la feina feta, donarem per tancada aquesta associació que va néixer l'any 2002 i que clou el 2016.

Moltes gràcies per la confiança i estarem molt contentes si decideixen acompanyar-nos en aquests actes importants per nosaltres i que ens permetran acomiadar-nos de tots vostès com es mereixen.

Arxius adjunts: 
Comparteix