El dimecres 26 de Maig del 2004 , una nit temàtica.

Aquesta campanya segurament ajudara a la senbilització dels homes i dones del nostre pais. El lema ens sembla molt escaient!
Ja era hora que la televisió pública s'impliqués amb aquesta xacra!
El dimecres 26 de Maig, una nit temàtica dedicada a informar sobre aquest tema a través de persones afectades pel drama.
FELICITEM AQUESTA INICIATIVA !
Comparteix