EL 19 DE NOVEMBRE es va fer l'assemblea de socies/is

A la Sala Noble de l'Edifici del Calisay amb l'asistència d'unes 26 persones.

ORDRE DEL DIA :
1. Memòria de la situació de l'associació.
2. Proposta de canvi de Junta.
3. Activitats programades 2004-05.
4. Precs i preguntes.

Es va modificar la Junta amb l'incorporació de nous membres i a la vegada es va votar el canvi de presidència.
Es va agrair la tasca realitzada per la Sra. María Sánchez que deixa el càrrec per motius de salut. La nova presidenta es ara Teresa Verdura.

Comparteix