DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES

Dissabte 26 de maig, de 10 a 14h

Jornada dia Internacional d'Acció per la salut de les dones. Què podem fer per prevenir i per curar?
Xarxa de Dones per la Salut. Les dones, la salut i el medi ambient.
XX anys del Dia Internacional d'Acció per la salut de les dones.
Informació i inscripcions: www.xarxadedonesperlasalut.org; accio@xarxadedonesperlasalut.org

Us hi esperem!!!

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Sant Pere més baix, 7 2a planta ▪ 08003 Barcelona
Tel. 93 268 42 18 ▪ Fax 93 315 14 32
comunicacio@bonnemaison-ccd.org
http://www.bonnemaison-ccd.org/

Comparteix