TORNEM A COMENÇAR!!! (nou conveni, nou projecte d'obres e indemnització)

El 2 de novembre de 2017, l’Ajuntament va convocar a la Comissió de Seguiment del Conveni, per presentar la proposta de modificació de les contraprestacions de la segona fase del conveni vigent, signat el 21/06/2001. Per part de la Societat Coral L’Esperança hi assistiren el president Alonso Antolin, el secretari Jordi Pons i l’advocat de l’entitat Ramon Verdaguer. De l’Ajuntament l’alcaldessa Annabel Moreno, la regidora de Cultura Isabel Roig i la secretària Amparo Martín, acompanyats de tècnics i assessors.

Concretament, se’ns lliure un esborrany, per redactar, de nou conveni, un esbós d'un nou projecte d’obres de reforma de la seu social al carrer Frederic Marès 2 i un pressupost del cost de l’obra.

La Junta de l’entitat ha analitzat la nova proposta i està fent gestions sobre els punts forts i febles amb els assessors de l’entitat, per tal de valorar la proposta, i en tot cas, presentar una contraproposta.

Comparteix