Estat de comptes de l'obra: Un "repente" de comèdia!

Ingressos:
Taquilla: ____________________________ 8.704,00 €
Catxet Cultura Ajuntament: _____________ 3.000,00 €
Total ingressos: ______________________ 11.704,00 €

Despeses:
Fusta: ___________________________ 1.081,43 €
Ferreteria: ________________________ 556,42 €
Pintura: __________________________ 118,72 €
Decathlon: ________________________ 38,99 €
Milar Artigas: ______________________ 89,90 €
Jordi Artigau: ______________________ 167,04 €
Perruqueria: _______________________ 83,41 €
Maquillatge: _______________________ 272,83 €
Lloguer vestuari Judit Rafel sl: _________ 3.340,80 €
Lloguer decorats Germans Salvador: ____ 385,40 €
Fotografies, video, fotocòpies: __________ 387,92 €
Papereria, roba, i material divers: ________ 279,87 €
Centre Optic: _______________________ 47,01 €
Dinar actors, tècnics, col·laboradors: ___ 640,00 €
Altres despeses: ___________________ 270,87 €
Total despeses: ____________________ 7.760,61 €

Inversió:
Antoni Pardo, adquisició 22 focus: ______ 7.774,20 €

Des d'aquesta pàgina volem donar les gràcies als actors, tècnics i col·laboradors, per haver fet possible la realització de l'obra, un "repente" de comèdia!. Ara, és el moment de rendir comptes, per tal de fer públic l'esforç totalment altruista de més de seixanta persones, que durant tres mesos de preparació i set representacions, han contribuït una vegada més, a la història del teatre arenyenc. També volem agrair a les 1.531 persones que han vist, un "repente" de comèdia!, les quals ens animen, ens enforteixen i participen amb els seus comentaris, idees i suggeriments a continuar treballant en la nova etapa del teatre municipal d'Arenys de Mar.

La liquidació ha quedat de la següent manera:

Ingressos: _____________ 8.704,00 €
Despeses: _____________ 7.760,61 €
Saldo positiu: _________ 943,39 €
Catxet Ajunt.(24/10/05): __ 3.000,00 €
Total saldo positiu: ______ 3.943,39 €
Inversió 22 focos: _______ 7.774,20 €
Saldo negatiu: __________ -3.830,81 €

Aquest saldo negatiu de 3.830,81 €, s'en fa càrrec l'entitat, ja que forma part de la inversió de futur que ha previst pel 2005. La tresoreria de l'entitat no pateix problemes de liquiditat, ja que disposa d'un saldo positiu de la secció de teatre de més de 6.000,00 €, acumulats des de la reobertura del Teatre Principal el 1995.

Comparteix