PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE LA SOCIETAT CORAL L'ESPERANÇA SITUAT AL CARRER FREDERIC MARÈS 2 D'ARENYS DE MAR (Nou)

El dilluns 11 de novembre de 2019 es va lliurat a la Societat Coral L'Esperança, el projecte Bàsic i Executiu per a la reforma i ampliació de l'edifici de la Societat Coral L'Esperança, situat al carrer Frederic Marès 2, d'Arenys de Mar, realitzat pel Despatx d'Arquitectura i Urbanisme S.L.P. - D.A.U.

El següent pas és l'aprovació del Conveni de substitució del vigent, signat el 21 de juny de 2001, per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Societat Coral L'Esperança, amb l'aportació econòmica de l'ajuntament del cost de l'obra, per tal de donar compliment al Conveni contractual que va caduca el juny de 2017. Un endarreriment que està perjudicant els projectes culturals de l'entitat.