ESTUDI DE PROGRAMACIÓ I D'ADEQUACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL