COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI SIGNAT EL 21.06.2001 (Nou)

Des de 2006 que la Comissió de Seguiment del Conveni de Cessió i Permuta del Teatre Principal, signat el 21 de juny de 2001, no s'ha modificat oficialment pel Ple municipal com correspon. Com es pot comprovar en els arxius adjunts, els membres del Consistori en la seva majoria ja no formen part d'aquesta Corporació municipal.

Molt han canviat els temps per a què es tingui tan poca cura de la feina ben feta. Abans els secretaris e interventors municipals, controlaven el seguiment dels contractes signats i els feien complir.