Debat electoral

El divendres 29 d'abril va tenir lloc el debat amb tots i totes les alcaldables d'Arenys a les eleccions del 22 de maig. Els 7 caps de llista que es presenten a Arenys varen respondre les preguntes del nostre grup, d'acord amb el seu programa. Aquí ho teniu resumit:

Primer debat dels candidats a l’alcaldia d’Arenys de Mar
a la convocatòria electoral del dia 22 de maig de 2011
organitzat pel Grup de Debat i Tertúlia
moderat per Teresa Verdura
a la sala d’Actes de la Biblioteca de la Vila
divendres 29 d’abril, a partir de les 21:30 hores

Primera Part  (s’inicia a les 21:30 hores)
Roda d’intervencions dels candidats, responent a preguntes formulades per Teresa Verdura, amb un límit de 2 minuts per contestar

Primera pregunta.
Si el vostre grup guanyés les eleccions i tinguéssiu la responsabilitat de dirigir el govern municipal, de quina manera penseu que caldria actuar, i quines polítiques posareu en marxa per tal d’incentivar, promoure i millorar l’activitat econòmica del municipi?

Estanis Fors (CIU)
Donar el millor d'un mateix.
Entén que és un moment de crisi. Creu que les arques municipals estan més bé que en molts municipis.
Accions que pensa fer:
- buscar inversors
- crear llocs de treball
- aprofitar i desenvolupar els aspectes culturals, el patrimoni històric de la vila: cementiri, edifici Xifré...
- donar suport als emprenedors
Creu que és molt necessària l'ajuda al comerç.
Considera que no s'ha sabut desenvolupar,encara, els aspectes culturals, i ells ho pensen fer.

Ramon Vinyes (PSC)
El primer element que incorporaran serà la creació d’una empresa “Promocions Arenys” dedicada a la cerca d’emprenadors.
El Port i la Zona Industrial han de ser dos punts de dinamització econòmica.
L’altre element ha de ser l’ajuda a comerços, i la modificació de la normativa municipal per a la seva creació.
El Viver d’empreses a l’edifici Xifré serà una realitat en aquest mandat i un altre element és la formació.

Jordi Pera (ERC)
El nostre grup té clar que caldrà afrontar la crisi de manera global i amb actuacions transversals. No es tracta només d’afavorir la radicació de noves empreses i la creació de nous llocs de treball. Creiem que cal fer molt més que un projecte de promoció turística. A vegades no ens adonem de les nostres possibilitats i no valorem prou allò que tenim. A Arenys, disposem dels elements atractius (parcs, edificis, etc.) que calen per configurar itineraris que poden a convertir-nos en un pol d’atracció comarcal. I el nostre grup té voluntat de tirar-ho endavant.
Proposem oferir més facilitats per a aquells que vulguin invertir aquí. Creiem que cal entendre la crisi com una situació que ens ofereix noves possibilitats, que podrem trobar, per exemple oferint compensacions fiscals a qui estigui disposar a fer realitat noves inversions.
I, com diem a l’eslògan de la nostra campanya, cal tenir els peus a terra perquè la crisi serà  llarga  i no té sentit prometre allò que no es podrà fer. Nosaltres treballarem per potenciar noves vies de complicitat amb la iniciativa privada.

Assum Balliu (ICV)
Tenim idees, ganes, il•lusió, empenta, i concretant:
- crear una taula contra la crisi i ocupació per assolir nous reptes de futur
- reconstruir el teixit econòmic actual de la vila, especialment en el port, el litoral, el sector pesquer i el medi ambient
- cercar en tot cas recursos educatius per tal que es puguin transformar en feina
- potenciar el front marítim i l'entorn dels rials

Belén Quintero (PP)
Lluitar contra l'atur.../ Promocionar els emprenedors... Donar-los ànims, recolzament.../ Fer més coses amb menys diners: control pressupostari. Transparència. Recolzament al comerç.../ Reduir tràmits administratius per obertures de nous negocis, etc...

Àlex Acero (Bloc Municipal)
La promoció econòmica ha estat i és la màxima preocupació del VIA, actualment col•ligat amb el BLOC MUNICIPAL. L’interès i la inquietud per l’atur són el seu gran interès ja que comporta la pèrdua de l’habitatge i l’impagament de la hipoteca.
-Reduir la despesa corrent, impulsar l’activitat econòmica. La reducció de despeses no implica retallades.
-L’endeutament de l’Ajuntament és menor que el d’altres municipis, això, però, no vol dir que s’hagin de produir despeses innecessaris.
-El VIA ha proposat instaurar un controlador de despeses o cap de compres perquè aquestes estiguin centralitzades i es produeixi un correcte control del pressupost. Només s’han de retallar les despeses inútils.
-S’inverteix  1 milió d’euros a l’any en l’àmbit de la cultura i es fa una labor excel•lent però cal donar-li projecció exterior desenvolupant fórmules de turisme cultural. Aquest és un moment òptim per fer-ho.

David Caldeira (CUP)
Economia de proximitat. No externalitzar serveis i contractar empreses d’Arenys. Viver d’empreses i Formació: Escola d’Arts i Oficis. Rendibilitzar el patrimoni i difondre’l amb gent de proximitat, que ve i se’n va en un dia.

Segona pregunta.
Si el vostre grup governés al municipi, amb quina actuació tractaríeu de resoldre el problema del Rial del Bareu i quina altra actuació de les recollides al vostre programa rebria un tractament prioritari, amb preferència a les altres?

Estanis Fors (CIU)
Creu que el poble és per a les persones, per la vivència de les persones, i per tant l’objectiu és millorar la qualitat de vida.
 Dóna importància:
- l'ampliació del CAP
- la biblioteca a les Clarisses
- l'Assistència Social
- el barri de Sant Telm
- la 3a Platja
- Infraestructures que millorin la qualitat de vida de les persones.
També el Rial del Bareu.

Ramon Vinyes (PSC)
La canalització del Bareu és una obra prioritària.
Altres obres són l’escola Bressol, que ja s’està construint, la continuació de la Llei de Barris a Sant Elm, el cobriment de la Riera, els Pisos socials, i unes altres obres que no són de competència municipal, però que caldrà pressionar les entitats supramunicipals perquè les tirin endavant, com són la variant de Valldegata i la desviació del clavegueram d’Arenys de Munt.

Jordi Pera (ERC)
Cal executar la canalització del Bareu. El projecte que es va aturar no era correcte. Es va parar perquè no estava ben fet. Tenia un problema amb la cota final i a més posava en risc l’estabilitat de diversos edificis del rial.
El nou projecte ja està fet. Ha estat lliurat fa poc més d’una setmana. El problema ara és de finançament perquè aquest projecte és molt més car que l’altre. Preveu un cost superior a tres milions d’euros quan el primer era d’un milió i escaig. Si bé amb l’antic projecte l’ACA tenia el compromís de cobrir el 75% del seu finançament –i l’altre 25% l’ajuntament– ara l’ACA no pot avançar els diners que corresponen a la seva part i haurem d’esperar al 2012. L’Ajuntament si disposa dels fons per cobrir la part que li correspon perquè tot i els problemes que origina la crisi, els grups que han governat aquí ens han deixat una situació més sana que a la majoria de municipis.
Pel que fa a prioritzar actuacions, creiem que cal fer-ho amb la problemàtica del clavegueram, tot i que no és un assumpte senzill perquè cal harmonitzar moltes actuacions i també amb la prestació de serveis a persones i famílies que es trobin en especials situacions de dificultat.

Assum Balliu (ICV)
El rial del Bareu el va situar com a tercera prioritat, ja que considera hi han altres obres per acabar, sobretot:
- escola Bresol, per a que sigui efectiva el curs 2011/2012
- recepcionar l'escola Synera
- rial del Bareu
- fer pisos socials
- desembocadura de la Riera
- compra Clarisses, casa de les Lletres
- defensa de la platja del Cavaió, reduint vehicles, i condicionar-la per fer passeig fins a Canet
- protecció dels rials
- i en definitiva de tot el territori

Belén Quintero (PP)
Rial Bareu: s'ha de solucionar, és prioritari... per qüestió de perill i de comoditat d'accés a les escoles...
També el clavegueram: problema important...

Àlex Acero (Bloc Municipal)
La canalització del Bareu és una obra prioritària i el clavegueram que és obsolet, motiu pel qual es produeixen guèisers d’aigua bruta. El govern actual va parar les obres de canalització aprovades per l’ACA, que és la màxima autoritat, dient que el projecte estava malament. Ara el govern proposa un nou projecte que costa tres vegades més. L’ACA estava disposada a pagar el 75% del valor  del projecte anterior, 1,2 milions d’euros aproximadament, la resta fins a 3,7 milions d’euros, valor del nou projecte, ho haurà de pagar el municipi. Donada la situació econòmica actual, aquest projecte no sembla viable.

David Caldeira (CUP)
El Rial del Bareu no és prioritari, sinó la protecció del territori. S’ha de blindar el territori i protegir la pagesia i el port.
 
Tercera pregunta.
Si com a conseqüència de la crisi us veiéssiu obligats a reduir o afrontar la supressió d’alguns serveis, per on començaríeu a retallar si tinguéssiu la responsabilitat de governar al municipi?

Estanis Fors (CIU)
- no pensa reduir cap servei.
- pensa donar més recursos i més serveis.    
- reorganitzar l'Ajuntament.
- abaratir costos.
- buscar més recursos exteriors.

Ramon Vinyes (PSC)
La intenció és de no tancar cap servei, sinó treballar amb més eficàcia i eficiència. En el capítol de personal, no es podran suplir les jubilacions, i caldrà estudiar l’externalització d’algun servei.

Jordi Pera (ERC)
L’obra més important en aquest mandat no serà de pavimentació o engegar una nova biblioteca. Allò que és prioritari, per a nosaltres, és garantir tots els serveis existents, perquè tots són necessaris.  Hem d’aprendre a ser més eficients, eficaços i polivalents, fent millor la gestió encara que sigui amb menys recursos. En tot cas, caldrà veure si és possible reduir el nombre de regidories, associant i agrupant la dependència dels serveis d’una altra manera.

Assum Balliu (ICV)
D'entrada no va especificar quines actuacions prioritzarien i es va pronunciar sobre estar satisfets:
- d'haver fet obra pública
- d'haver reclamat més finançament, i continuar fent-ho amb èmfasi el que pertoca, en especial a institucions supramunicipals
- gestionar bé els serveis
- reduir despeses
- haver treballat amb, per, i per a les persones

Desprès que se li insistís des del públic va respondre que la seva escala de prioritats, o dit a la inversa, seria no reduir res en
- salut
- educació
- cultura
- serveis socials
 

Belén Quintero (PP)
La crisi és general, a les famílies, també a l'Ajuntament.../ Controlar la despesa. No retallar res de les polítiques per les persones.
Política de claredat de comptes, d'estalvi.

Àlex Acero (Bloc Municipal)
S’hauria de retallar tot allò que no sigui rendible. Els regidors haurien de tenir dedicació a mitja jornada. Cal un control pressupostari, controlant les compres, essent eficients a l’hora de comprar.

David Caldeira (CUP)
No s’ha de reduir cap servei. Es poden reduir les àrees i millorar l’eficiència. No a la professionalització dels polítics. L’alcalde amb dedicació exclusiva. Tots els edificis municipals han de ser autònoms energèticament.

Segona part (s’inicia a les 22:28 hores)
Roda de intervencions dels candidats, amb un límit de tres minuts per resumir l’actuació més destacada del seu programa

Quarta pregunta.
Quina seria la vostra actuació estrella, d’acord amb el vostre programa, per al nou mandat, si tinguéssiu la responsabilitat de dirigir el govern municipal?

Estanis Fors (CIU)
Punts que tenen prioritat en l'actuació de CIU:
 
1- Turisme i Cultura, motor econòmic
2- Casal de joves, autogestionat
3- Creació de pisos socials i tutelats
4- Millorar la neteja i estendre la recollida selectiva a tot el poble.
5- Crear la Casa de les Lletres a les Clarisses
6- Ampliació del CAP: Ginecologia, Psiquiatria...
7- Serveis d'atenció a domicili per la gent gran: menjar, receptes, bugaderia.
8- Cobrir la Pista Esportiva de l’Institut Tres Turons
9- Formular  alternatives de finançament per als proveïdors
10- Augmentar la presència policial als carrers

Ramon Vinyes (PSC)
En aquest mandat s’ha invertit 28 milions d’euros i s’ha destinat 5 milions en despesa corrent.
Sens dubte que la Promoció Econòmica serà la prioritat en aquest mandat. En aquesta moments hi ha 1.133 persones aturades a la població i un 19% de persones grans, algunes d’elles amb problemes per arribar a finals de mes.
Cal recuperar l’economia, i augmentar la despesa social. Com hem dit en la primera pregunta, la creació de l’empresa “Promocions Arenys” serà clau per aconseguir aquest creixement econòmic.
Caldrà igualment reclamar a les administracions els deutes pendents.

Jordi Pera (ERC)
L’habitatge social. Disposarem de recursos per fer-ho. Caldrà gestionar encertadament els seixanta nous pisos del Bareu perquè no marxi gent jove d’Arenys. Cal enfortir la situació de persones amb dificultats. El nostre objectiu serà prioritzar la promoció i l’ajut a persones en situació de dificultat.

Assum Balliu (ICV)
La proximitat i la transparència, donat el nostre compromís amb les persones i la nostra política social, per això proposem:
- Enfortir els serveis socials
- com a dret de tothom a l'habitatge, obrir una oficina local, i potenciar els ajuts a la rehabilitació
- recuperar ocupació
- prioritzar l'educació i la formació
- considerar la Cultura una inversió, no una despesa

Ja en la vessant mediambiental:
- acabar la implantació de la recollida selectiva
- fer que Arenys esdevingui Vila Verda

Belén Quintero (PP)
Tot és important. No hi ha tema estrella... Fer tot el que es pugui...Treballar en tot el mencionat abans...

Àlex Acero (Bloc Municipal)
Impulsar l’economia. Eliminar las traves administratives. L’obertura de nous negocis triga de 6 a 9 mesos. Tot el que es fa és de consum intern i això no és suficient per tirar endavant l’economia local. És necessari posar en marxa accions que atreguin visitants (consumidors). S’ha de fer publicitat en els àmbits d’interès. S’ha d’optimitzar la despesa de l’Ajuntament.

David Caldeira (CUP)
Reduir el trànsit i fomentar el transport públic amb bosses d’aparcament als afores. Un poble on les persones, els vianants són els prioritaris.
Participació ciutadana perquè el poble l’hem de fer junts. La participació no és una debilitat, sinó una fortalesa.
Mobilitat i protecció del territori. Independència dels països catalans.

Tercera part (s’inicia a les 22:28 hores)
Respostes a preguntes del públic assistent a la sala

En relació a com finançar les obres del Bareu, Estanis Fors va dir:  
Estanis (en to irònic i de queixa davant les explicacions d'en Ramon Vinyes i d'en Jordi Pera que  explicaven l’anul•lació del projecte inicial aprovat perquè estava mal fet i  l'existència d'un de nou molt més car, i que està pendent del finançament de l'ACA):
 
• Que l’antic projecte va ser fet a l’anterior mandat i votat i acceptat per tots els grups municipals.

En quant a la relació amb els empresaris, Estanis Fors va dir:  
• Tant de bo tinguéssim més empresaris!
• Què vingui gent a muntar empreses, botigues , hotels , comerços i a potenciar el port.
• Si els empresaris no venen caldrà crear incentius.
 
En relació amb el compromís per tenir en bon estat les platges, Estanis Fors va dir:
• Em penso barallar amb qui sigui, governi qui governi. Exigir a l'ACA que agafi els compromisos que ha d'agafar.
• Seria bo anar tots els grups junts per tenir més força.

En quant a la relació amb els empresaris, Ramon Vinyes va dir:  
• Cal formar els joves sense ofici
• Continuar amb la casa d’oficis
 
En relació a les mesures que posarien en marxa per evitar l’exclusió social, particularment dels joves que no obtenen el graduat al final del període de escolarització obligatòria, Ramon Vinyes va dir:  
• S’ha d’anar de la mà de la Generalitat i aconseguir crear uns mòduls formatius.

En relació als problemes del clavegueram, Jordi Pera va dir:
• Que aquesta setmana el servei del SEPRONA està fent un estudi exhaustiu sobre els vessaments.
• Que és evident que una part de la responsabilitat és nostra, però no la part més grossa.
• Que les denúncies en han permès trobar, per fi, la via per actuar.

En relació a les mesures que posarien en marxa per evitar l’exclusió social, particularment dels joves que no obtenen el graduat al final del període de escolarització obligatòria, Jordi Pera va dir:
• Que, com han dit també altres candidats, caldrà dotar amb més recursos la partida per combatre l’exclusió social. Recursos que caldrà treure d’un altre lloc.
• Que també caldrà treballar molt per incrementar la forma en què s’involucren en el tractament d’aquesta problemàtica les administracions supramunicipals.

Quant a la relació amb els empresaris, Assum Balliu va dir:
• Que actualment no en tenen però que cal comunicar-se per poder parlar i arribar a una entesa.

En relació a les mesures per evitar l’exclusió social, Assum Balliu va dir:
• cal consolidar la casa de nous oficis
• augmentar línies d'estudis
• programes d'aula oberta Empreses/Institut
• continuar fomentant la creació artística local i els serveis culturals com activitats tan econòmiques com socials.

En relació a la canalització del Rial del Bareu, Àlex Acero va dir:
• Que el projecte actual és molt més car  i, donades les condicions econòmiques actuals, no sembla viable.
• Que abans de fer un nou projecte calia fer un estudi geotècnic.
• Que si s’ha de d’executar aquest nou projecte, caldrà anar a buscar finançament.

En relació a la relació amb els empresaris, Àlex Acero va dir:
• Que les petites empreses donen treball al 90% dels treballadors.

En relació a les prioritats, David Caldeira va dir:
• Que s’ha de crear transport públic i reduir el trànsit a la Riera.
• Que la Plaça del Mercat ha de ser l’aparador d’Arenys i tots els productes han d’estar certificats.
• Que s’ha de millorar la gestió del Port i replantejar el sistema de pesca.

En relació a les mesures per evitar l’exclusió social, David Caldeira va dir:
• Cal un projecte integral de poble en educació.
• S’ha de crear una taula permanent amb joves , adults i infants.
• Un Pla educatiu d’entorn amb els centres oberts fora de l’horari escolar.
• Els joves han de poder intervenir amb altres coses, a més de les festes. Emprenedors
• Formació: Escola d’Arts i Oficis.
• Crear l’horta urbana al Xifré, on les persones més properes a l’exclusió social puguin desenvolupar un treball en comú.

Cap a les 23:15 hores es va acabar la reunió.

Comparteix