LA PESCA A CATALUNYA L'ANY 2002 - VALORACIÓ GENERAL

Llotja d'Arenys de Mar
Malgrat una disminució de captures de l'any 2002 en relació al 2001, podem parlar d'una estabilitat de captures , tota vegada que s'ha produït una important reducció del esforç pesquer per diversos motius. Entre ells, per quant l'any 2002 es va reduir la potència de la flota pesquera catalana en 5.828 CV ( -3,10% de potència) amb la retirada definitiva de 20 vaixells ( entre ells 5 d'arrossegament i 7 d'encerclament)
S'explica, també per la disminució del nombre de vaixells forans (andalusos, murcians, valencians…) que durant l'any 2002 varen desembarcar les captures a les llotges catalanes, els quals van passar de 129 vaixells l'any 2001 a 57 vaixells el 2002.

Comparteix