Llicències esportives 2022

MOLT IMPORTANT!

En cas d'accident els titulars de la llicència han de comunicar l'accident al telèfon d'assistència que apareix a la tarja federativa en un termini d'una setmana (7 dies naturals), encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica.
Si no es compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d'aquell accident.

LLICÈNCIA MODALITAT A: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 36,50 € ........... 42,10 €
Major de 18 anys ............ 52,00 € ........... 63,95 €

LLICÈNCIA MODALITAT B: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 50,30 € ........... 55,90 €
Major de 18 anys ............ 65,80 € ........... 77,75 €

LLICÈNCIA MODALITAT C: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 89,40 € ........... 95,00 €
Major de 18 anys .......... 104,90 € ......... 116,85 €

LLICÈNCIA MODALITAT D: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ......... 138,50 € .......... 144,10 €
Major de 18 anys .......... 154,00 € .......... 165,95 €

LLICÈNCIA MODALITAT E: (Expedicions)
Major de 18 anys .......... 930,10 € .......... 942,05 €

LLICÈNCIES Sub-14/17: FEEC ______ FEEC+FEDME*
Sub-14 (fins 13 anys ) C: . 11,60 € .......... 12,80 €
Sub-14 (fins 13 anys ) D: . 35,30 € .......... 36,50 €
Sub-17 (14 a 16 anys) C: . 14,40 € .......... 20,00 €
Sub-17 (+Vèrtex) D: ....... 51,90 € .......... 57,50 €

*FECC+FEDME: Habilitació amb la Federació Espanyola

Per a més informació:
www.feec.cat
ceam.arenys@gmail.com

Arxius adjunts: 
Comparteix