Llicències esportives 2023

MOLT IMPORTANT!

En cas d'accident els titulars de la llicència han de comunicar l'accident al telèfon d'assistència que apareix a la tarja federativa en un termini d'una setmana (7 dies naturals), encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica.
Si no es compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d'aquell accident.

LLICÈNCIA MODALITAT A: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 38,80 € ........... 44,89 €
Major de 18 anys ............ 54,30 € ........... 67,29 €

LLICÈNCIA MODALITAT B: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 53,60 € ........... 59,69 €
Major de 18 anys ............ 69,10 € ........... 82,09 €

LLICÈNCIA MODALITAT C: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 95,85 € ......... 101,94 €
Major de 18 anys .......... 111,35 € ......... 124,34 €

LLICÈNCIA MODALITAT D: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ......... 148,85 € .......... 154,94 €
Major de 18 anys .......... 164,35 € .......... 177,34 €

LLICÈNCIA MODALITAT E: (Expedicions)
Major de 18 anys .......... 931,15 € .......... 944,14 €

LLICÈNCIES Sub-14/17: FEEC ______ FEEC+FEDME*
Sub-14 (fins 13 anys ) C: . 12,35 € .......... 13,65 €
Sub-14 (fins 13 anys ) D: . 37,95 € .......... 39,25 €
Sub-17 (14 a 16 anys) C: . 15,15 € .......... 21,24 €
Sub-17 (+Vèrtex) D: ....... 55,55 € .......... 61,64 €

*FECC+FEDME: Habilitació amb la Federació Espanyola

Per a més informació:
www.feec.cat
ceam.arenys@gmail.com

Arxius adjunts: 
Comparteix