Llicències esportives 2024

MOLT IMPORTANT!

En cas d'accident els titulars de la llicència han de comunicar l'accident al telèfon d'assistència que apareix a la tarja federativa en un termini d'una setmana (7 dies naturals), encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica.
Si no es compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d'aquell accident.

LLICÈNCIA MODALITAT A: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 42,05 € ........... 48,30 €
Major de 18 anys ............ 57,55 € ........... 70,88 €

LLICÈNCIA MODALITAT B: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 56,90 € ........... 63,15 €
Major de 18 anys ............ 72,40 € ........... 85,73 €

LLICÈNCIA MODALITAT C: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ......... 102,20 € ......... 108,45 €
Major de 18 anys .......... 117,70 € ......... 131,03 €

LLICÈNCIA MODALITAT D: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ......... 159,05 € .......... 165,30 €
Major de 18 anys .......... 174,55 € .......... 187,88 €

LLICÈNCIA MODALITAT E: (Expedicions)
Major de 18 anys .......... 997,20 € ........ 1.010,53 €

LLICÈNCIES Sub-14/17: FEEC ______ FEEC+FEDME*
Sub-14 (fins 13 anys ) C: . 14,15 € .......... 15,48 €
Sub-14 (fins 13 anys ) D: . 41,60 € .......... 42,93 €
Sub-17 (14 a 16 anys) C: . 16,95 € .......... 23,20 €
Sub-17 (+Vèrtex) D: ....... 59,20 € .......... 65,45 €

*FECC+FEDME: Habilitació amb la Federació Espanyola

Per a més informació:
www.feec.cat
ceam.arenys@gmail.com

Arxius adjunts: 
Comparteix