Convocatòria d'Eleccions de President i de la Junta Directiva, dissabte 12 de desembre de 2020

Benvolgut/da soci/a,

Per la present et convoquem amb caràcter d’urgència a l’Elecció de President i de la Junta Directiva* del Centre Excursionista d’Arenys de Mar, que tindrà lloc el dissabte, dia 12 de desembre de 2020, en el local social de la S.C. L’Esperança, carrer Frederic Marès 2, amb el següent horari de votació: de 10 a 1 del matí i de 5 a 7 de la tarda.

Com a conseqüència de la situació d’excepcionalitat de la pandèmia de la Covid-19, mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, s’ha adoptat la prohibició de les trobades i de les reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, a tot el territori de Catalunya. Per tant no es poden celebrar assemblees generals ordinàries o extraordinàries de forma presencial. També s’ha publicat el Decret Llei 31/2020, de 8 de setembre, DOGC núm. 8222, de 10 de setembre de 2020, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya. Aquest decret llei regula el procés electoral per renovar les juntes directives que han expirat el seu mandat, fins a 31 de desembre de 2020.

Alfons Majó i Vivó
El President

Armand Giménez Garcia
El Secretari Accidental

Arenys de Mar, 26 de novembre de 2020

* Les candidatures es podran presentar fins el dijous 3 de desembre de 2020

Comparteix