Alfons Majó i Vivó, reelegit President

El 12 de desembre de 2020, els socis del Centre Excursionista d´Arenys de Mar, ha reelegit a Alfons Majó i Vivó, President per quatre anys més, mantenint la mateixa Junta Directiva, excepte el càrrec de Vicepresident, que ha estat substituït per en Jordi Pérez Serrat.

President __________Alfons Majó Vivó
Vicepresident _______Jordi Pérez Serrat
Secretari __________Fermí Arias Fortuny
Tresorer ___________Armand Giménez Garcia
Vocal _____________Eduard González Amar
Vocal _____________Pere Canela Cafaro
Vocal _____________Marc Majó Vivó

Comparteix