Promoure, difondre i fomentar la fotografia

Qui som

Albert Lloret

President

Juan Andrés Pegoraro

Sotspresident

Teresa Lloret

Secretària i Arxivera

Joan Puig

Tresorer

Mercè Fugasot

Vocal

Ana Montes

Vocal

Acta de la reunió de junta del dia 18/01/12

Pots veure l'acta de la reunió de Junta del dia 14 de desembre de 2011 en aquest enllaç.

Editors d'imatges on-line

Podeu llegir la notícia en aquest enllaç

D'un bon valor documental

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç UN BON VALOR DOCUMENTAL

Passejada fotogràfica

En aquest enllaç podeu llegir la noticia sobre la passejada fotogràfica del proper diumenge dia 29 de gener de 2012.
Hi estiu tots convidats!!

Massimo Cova al programa Fotografies del 33

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç

.

Del flickr a un llibre

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç DE FLICKR A UN LLIBRE

Obertura de la sala d'exposicions virtual

Llegeix la noticia a la nostra plana web.

Eugeni Forcano exposarà a Arenys de Mar

Llegeix la noticia a la nostra plana web.

Pàgines