Promoure, difondre i fomentar la fotografia

Qui som

Albert Lloret

President

Juan Andrés Pegoraro

Sotspresident

Teresa Lloret

Secretària i Arxivera

Joan Puig

Tresorer

Mercè Fugasot

Vocal

Ana Montes

Vocal

Eugeni Forcano. Fotografies 1960-1996

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç

Reportatge fotogràfic al Museu de la Punta

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç

Fotografia del medi marí

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç

Resum de les reunions de Junta del 2012

Aquí podeu llegir les actes de les reunions de la Junta de 2012

Cursos gratuïts

En aquest enllaç podeu llegir la noticia Cursos gratuïts

"Retratos" de Pere G. Ejby

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç

Acta de la reunió de junta del dia 18/01/12

Pots veure l'acta de la reunió de Junta del dia 14 de desembre de 2011 en aquest enllaç.

Editors d'imatges on-line

Podeu llegir la notícia en aquest enllaç

D'un bon valor documental

Podeu llegir la noticia en aquest enllaç UN BON VALOR DOCUMENTAL

Pàgines