Assemblea General Ordinària

D’acord amb els estatuts de la nostra entitat, ens plau convocar a tots els socis de l'AFA a l'Assemblea General Ordinària de l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys de Mar que tindrà lloc el proper divendres 16 de desembre de 2016, a ¾ de 8 del vespre en primera convocatòria i a les 8 del vespre en segona convocatòria, al local social amb el següent ordre del dia:
1- Aprovació de l’acte de l’assemblea anterior si s’escau.
2- Informe de les activitats realitzades en el darrer curs.
3- Informació́ econòmica de l’exercici 2016.
4- Presentació, i aprovació si s’escau, de l’increment de quota en els casos de devolució de rebuts.
5- Torn obert de preguntes
6- Repartiment dels nous carnets de socis 2017-2018.

Arenys de Mar, 21 de novembre de 2016

Comparteix