Relleu a la Junta directiva de la UBICA

El proppassat 31 de Maig es va celebrar l’Assemblea anual de la UBICA on es va fer balanç de les actuacions dels darrers anys, objectius assolits i projectes de futur.

Després d’aprovar l’estat de comptes i la situació financera actual (sanejada), es va debatre el tema del relleu a la Junta. El President va exposar la transformació duta a terme en els darrers anys per l’entitat, centrada en potenciar la competitivitat de les botigues associades, això es materialitza en les campanyes, com les del xec regal, passaport i l’activitat constant a les xarxes socials. Gairebé la meitat del pressupost es destina a accions de màrqueting i promoció de les botigues.

A més, es fa necessari créixer en socis, per diverses raons: la primera és perquè també tenim baixes, sigui per jubilació, tancament de negocis, traspassos, etc. L’única font d’ingressos son les quotes dels socis i aquestes es van rebaixar un 33% fa uns anys per facilitar l’entrada de nous i alleugerir càrregues dels actuals.

Aquest creixement s’ha incrementat els darrers mesos, fent una tasca informativa, però també oferint valor als socis.

UBICA es troba actualment en un moment òptim, sense llençar coets, però amb una gestió professionalitzada, eficaç i assenyada.

Arribats a aquest punt, ens hem de marcar noves fites i això exigeix canvis, així ho va entendre na Yolanda Ruíz (URBAN ESPORTS) que es va postular com a nova Presidenta i va ser acceptada per la unanimitat dels assistents. A continuació es van votar la resta de càrrecs de Junta, resultant la següent composició:

Concepció Brecha (Secretària i Portaveu), Anna Missé (Tresorera), Montse Bea (vocal), Miquel A. Ortega (vocal) i Àlex Acero (vocal).

Finalment es va agrair la intensa col·laboració de socis com Anna Rosa Piany, que deixa l’associació per raons del negoci, de Salvador Riera que també plega per jubilació i el record de l’anterior President Agustí Costa traspassat el mes de març del 2015.

http://www.ubica.cat/relleu-junta-directiva-ubica/

Comparteix