Una mica d'història recent

El juliol de 1992 la companyia Fènix Teatre estrenà al Teatre Principal La classe neutra, versió lliure de Jordi Pons sobre l'Auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol. El teatre havia estat altres vegades utilitzat per a assajos i representacions esporàdiques, però va ser justament l'èxit assolit amb aquest muntatge el que va fer reflexionar a una colla de gent sobre la possibilitat d'utilitzar el local de manera continuada. Es varen convocar reunions amb tècnics, intel·lectuals, arquitectes, publicistes, teatròfils i persones simpatitzants amb la idea i s'exposà el projecte a la Societat Coral l'Esperança, al capdavall, els "propietaris legítims"del teatre. L'Entitat l'acollí satisfactòriament i de seguida es posà en marxa un febril procés de consultes, legalitzacions mínimes, adequacions cosmètiques, etc. fins que per fi, el divendres 20 d'octubre de 1995 s'inaugurà oficialment la primera temporada estable del Teatre Principal d'Arenys de Mar, amb la reposició (no podia ser d'altra manera) de La classe neutra.
Aquest acte va significar per a la vila el renaixement d'un preuat espai i la recuperació del mateix com a teatre.
A partir d'aquesta data, la Secció de Teatre de la S.C.L'Esperança. (nom sota el qual ens aplegarem el grup de persones que havíem gestionat el local) oferí una temporada estable d'espectacles de teatre, dansa, infantils, concerts, representacions per a escolars i actes de tot tipus, sent l'única oferta estable a Arenys de Mar.
Fins al final de la temporada 1998-99 van passar pel teatre més de 60.000 espectadors. S'hi van fer més de 500 representacions incloent espectacles contractats per a adults, infantils, de producció pròpia i actes institucionals i d'entitats locals. Es van destinar els beneficis a millores del local i a la compra de material tècnic.
Poc abans d'iniciar la temporada 1999-2000 un estudi endegat per l'Ajuntament va treure a la llum deficiències estructurals en el forjat de la coberta del teatre. Aquest descobriment, tot i que no representava un perill immediat, incomplia però la normativa vigent en matèria de seguretat per a edificis d'ús públic. I es va decidir el tancament del Teatre.

Comparteix