Ni un euro més! en deu anys

Estem satisfets amb l'assistència de públic d'aquesta temporada 2019-2020. Els espectacles d'adults i familiars han estat a l'alçada del públic exigent, sobretot, en la qualitat. Això no és una casualitat, el suport econòmic dels últims anys de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, ha fet possible mantenir la qualitat i la quantitat dels espectacles. Si afegim el treball constant, exigent i responsable dels treballadors del teatre municipal i la ferma col•laboració altruista dels membres del col•lectiu del teatre, ens anima a seguir lluitant per posar la cultura, i concretament, les arts escèniques a l'abast dels vilatans.

Ni un euro més! Fa deu anys, des de l'any 2010, que l'Ajuntament té congelada l'aportació econòmica, en forma de subvenció, la qual ha ocasionat un desequilibri econòmic en la gestió i el bon funcionament del teatre municipal. Tot i els requeriments fets, any rere any, tal com obliga el contracte signat, per tal que s'incrementi la subvenció segons la variació de l'índex anual de l'IPC, el govern municipal i els serveis jurídics i econòmics han fet mutis, com si no anés amb ells, un acte d'irresponsabilitat.

L'any 2013 per encàrrec del Ple municipal, es va contractar l'auditoria de la gestió del teatre municipal, dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. Amb això es volia saber si era millor gestionar-lo directament com ajuntament o seguir la gestió indirecta. Per altra banda s'estava redactant un nou plec de clàusules per un nou concurs, doncs l'estudi econòmic en vigor estava desfasat. Al final diners malbaratats, doncs ni sabem quines conclusions aporta l'auditoria, i per tant si proposa millores a fer-hi les ignorem, i tampoc es fa un nou concurs per rectificar i actualitzar l'estudi econòmic, amb l'experiència documentada dels tancaments dels exercicis de 2007 al 2019.

També podríem seguir amb les inversions, o amb els endarreriments en el pagament de la subvenció mensual, dels preus de lloguer, etc...

Aquests assumptes exposats, són la mostra de les dificultats que es troba el teatre municipal, tots ells administratius, els artístics per ara els gaudim i esperem que sigui per sempre.

Comparteix