SUBVENCIÓ TEATRE PRINCIPAL 2007-2020

Ni un euro més! Fa nou anys, des de l'any 2010, que l'Ajuntament té congelada l'aportació econòmica, en forma de subvenció, la qual ha ocasionat un desequilibri econòmic en la gestió i el bon funcionament del teatre municipal. Tot i els requeriments fets, any rere any, tal com obliga el contracte signat, per tal que s'incrementi la subvenció segons la variació de l'índex anual de l'IPC, el govern municipal i els serveis jurídics i econòmics han fet mutis, com si no anés amb ells, un acte d'irresponsabilitat.