INSTÀNCIES, REQUERIMENTS I AL·LEGACIONS SENSE RESPOSTA OFICIAL DE L'AJUNTAMENT

L'any 2013 per encàrrec del Ple municipal, es va contractar l'auditoria de la gestió del teatre municipal, dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. Amb això es volia saber si era millor gestionar-lo directament com ajuntament o seguir la gestió indirecta. Per altra banda s'estava redactant un nou plec de clàusules per un nou concurs, doncs l'estudi econòmic en vigor estava desfasat. Al final diners malbaratats, doncs ni sabem quines conclusions aporta l'auditoria, i per tant si proposa millores a fer-hi les ignorem, i tampoc es fa un nou concurs per rectificar i actualitzar l'estudi econòmic, amb l'experiència documentada dels tancaments dels exercicis de 2007 al 2013.