Exposició “La desmesurada vida de Ramon Llull”

Exposició “La desmesurada vida de Ramon Llull”

Activitat de l´Any literari Ramon Llull 2015-2016

Del 6 al 19 de juny es podrà visitar a la Sala Cultural Ramon de Capmany (plaça dels Americanos, s/n) l’exposició “La desmesurada vida de Ramon Llull”, en els 700 anys de la seva mort, amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Els horaris de visita seran els següents: dijous i divendres de 19 h a 21 h i els caps de setmana d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. La resta de dies visites concertades. La petició es pot efectuar al correu electrònic plcanet@plataforma-llengua.cat
Ramon Llull és una figura complexa, inacabable, per això s’ha optat per un format que permeti conèixer Llull amb més calma. La mostra combina dos elements diferents: una publicació gratuïta que la gent es pot endur on s’expliquen els fets més destacats de l’obra i vida de Llull i una estructura expositiva que mostra la importància de Llull en la posteritat i la seva connexió amb el món actual. L’estructura serveix com a suport de la publicació.
El 2015/2016 és l’Any Ramon Llull, per commemorar el setè centenari de la mort d’un dels escriptors i pensadors més destacats de l’Edat Mitjana. No sols dels territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició europea. Els seus amplis interessos van afavorir que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva època, que van des de la filosofia i la teologia, fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o la lògica. Al mateix temps, va produir una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de la tradició literària catalana, i que inclou títols emblemàtics com el Blaquerna —amb el Llibre d’amic e amat—, el Llibre de les bèsties o el Llibre del gentil.

Les inquietuds intel·lectuals de Llull el van portar a innovar en nombrosos àmbits. Actualment és considerat un precedent, el més reculat, de l’actual combinatòria informàtica, i així mateix de la teoria del vot i els sistemes electorals, o bé del diàleg interreligiós, amb una atenció especial en el diàleg amb el món musulmà i el contacte de religions, avui encara tan necessari. La commemoració de l’Any Llull ha de servir per reivindicar la vàlua de la seva aportació al món de les lletres i fer conèixer al públic general la influència que el seu pensament ha exercit en l’obra de nombrosos intel·lectuals europeus. Una influència que en cap cas no es pot donar per exhaurida.
Joan Santanach, comissari de l'Any Llull, ha estat l'encarregat dels continguts de la mostra i la publicació. Més informació a: http://anyllull.cat/

Comparteix