XXXVIII FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU -

XXXVIII FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU
11, 12 i 13 de setembre del 2020

CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS
1. La Fira es distribuirà en dos sectors: Alimentació i Artesania.
2. El preu establert per participar a la fira és per gestió i publicitat.
Preus fira: Alimentació 50€ metre lineal, Artesania 35€ metre lineal
3. Documentació que cal adjuntar:
- Omplir el full d'inscripció de la FIRA DEL SOLSTICI,
- Fotocòpia del D.N.I
- Tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar.
- Per als articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i registre sanitari.

4. Un cop admesos, caldrà ingressar l'import al,“BANC DE SABADELL” nº c/c 0081 0103 23 0001301634 a nom Associació de la Fira del Solstici.
5. És imprescindible el nom del sol·licitant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix del que faci l' ingrés)
6. També ho podeu tramitar per mail a la següent adreça electrònica:
firadelsolstici@gmail.com
Igualment, podeu trobar més informació sobre la fira a la web http://entitats.arenysdemar.cat/fira o http://facebook.com/FiradelSolstici
7. L'obertura de la Fira serà el divendres, dia 11, a les 17:30h i durarà fins diumenge, dia 13, a les 22h. L'horari, serà cada dia de les 17:30 a 22:00 hores. (Tot i que l’hora de tancar es lliure com també es opcional obrir el dissabte i diumenge al matí. Us recordem que el dissabte al matí hi ha mercat setmanal en aquesta zona).
La Fira estarà situada a la plaça de l’església.
8.-La taula d'Informació de la FIRA la trobareu just a l’entrada de la plaça.
9.- Tels: 681 204 755 – 93 795 82 47
FULL D'INSCRIPCIÓ

FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU 2020
Artesania i Alimentació

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Sol·licitem participar com a expositors a la Fira del Solstici d’Estiu, que tindrà lloc els propers dies 11, 12 i 13 de setembre del 2020, a la Plaça de l’Església d' Arenys de Mar.
NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

NIF:

TELF.............................MÒBIL................

E-MAIL:

METRES LINEALS PARADA (els mateixos que els de la carpa):

METRES AMPLADA I FONDÀRIA DE LA CARPA:

PRODUCTES PER A VENDRE:

Arenys de Mar,____de__________del 2020

Signat: El sol·licitant,

Torneu aquesta inscripció a:
FIRA DEL SOLSTICI D' ESTIU


firadelsolstici@gmail.com

Tels: 681 204 755 – 93 795 82 47

Comparteix