LLICÈNCIES ESPORTIVES 2018

MOLT IMPORTANT!

En cas d’accident els titulars de la llicència han de comunicar l’accident al telèfon d’assistència que apareix a la tarja federativa en un termini d’una setmana (7 dies naturals), encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica.
Si no es compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d’aquell accident.

LLICÈNCIA MODALITAT A: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 33,50 € ........... 39,10 €
Major de 18 anys ............ 49,00 € ........... 60,80 €

LLICÈNCIA MODALITAT B: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 46,50 € ........... 52,10 €
Major de 18 anys ............ 62,00 € ........... 73,80 €

LLICÈNCIA MODALITAT C: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 81,00 € ........... 86,60 €
Major de 18 anys ............ 96,70 € ......... 108,50 €

LLICÈNCIA MODALITAT D: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ......... 124,00 € .......... 129,60 €
Major de 18 anys .......... 140,50 € .......... 152,30 €

LLICÈNCIA MODALITAT E: (Expedicions)
Major de 18 anys .......... 846,00 € .......... 857,80 €

LLICÈNCIES Sub-14/17: FEEC ______ FEEC+FEDME*
Sub-14 (fins 13 anys ) C: . 10,70 € .......... 11,90 €
Sub-14 (fins 13 anys ) D: . 32,30 € .......... 33,50 €
Sub-17 (14 a 16 anys) C: . 14,50 € .......... 20,10 €
Sub-17 (+Vèrtex) D: ........ 48,50 € .......... 54,10 €

*FECC+FEDME: Habilitació amb la Federació Espanyola

Per a més informació:
www.feec.es
ceam_arenys@wanadoo.es

Comparteix