DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DE L'ARMARI.

Logotip del col·lectiu
L'associació juvenil l'Armari som una organització independen- tista que des de finals del 2004 tenim com a eix fonamental la lluita per la igualtat plena i efectiva dels joves gais, lesbianes, bisexuals i transexuals en tots els àmbits socials i institucionals dels Països Catalans.

Lluitem per:

1.- IGUALTAT JURÍDICA. Apostem per la plena equiparació en drets i deures de totes les persones, per superar les barreres limitadores en l´exercici de drets o aquelles que ens obliguen a separar la societat segons la seva tendencia sexual, amb l´objectiu d´arribar a esdevenir un país lliure format de persones lliures i iguals davant la llei.

2.- ALLIBERAMENT SEXUAL I EMOCIONAL. Els canvis legals són, sens dubte, fonamentals per la normalització, però el principal obstacle a superar són els prejudicis socials i el conservadurisme moral. Per això defensem l´alliberament sexual i emocional de totes les persones, fet que passa per la normalització social de l'homosexualitat i la transsexualitat, al Principat de Catalunya i a tot arreu.

3.- ALLIBERAMENT NACIONAL. Creiem, però, que aconseguir l'alliberament sexual i la plena igualtat jurídica va estretament lligat a l´alliberament nacional de Catalunya, per esdevenir un país nacionalment lliure, econòmicament equilibrat, ecològicament sostenible i socialment just.

4.- COL•LABORACIÓ AMB LA RESTA DE TERRITORIS DELS PPCC. Des d´una perspectiva nacional, òbviament no oblidem la resta de territoris que compartim llengua, identitat, cultura i intercanvis socials i econòmics: els Països Catalans. Per això ens proposem una xarxa de col•laboració amb entitats del País València, les Illes Balears, la Franja, Andorra i la Catalunya Nord.

5.- DEFENSA GLOBAL DEL COL•LECTIU LGTB. Massa sovint es vincula la defensa dels drets LGTB només als gais, oblidant i silenciant la pròpia existència i les problemàtiques de lesbianes, bissexuals i transsexuals.

De la mateixa manera massa sovint es projecta un estereotip d´homosexual fals i superficial, sovint ridícul i vinculat al consumisme. Es presenta un model d´homosexual que correspon al d´homes joves, atractius, amb bona posició econòmica i amb un marcat sentit del bon gust, l´estètica i la higiene personal.

És voluntat nostra, d´una banda, trencar aquest monopoli gai en la reivindicació homosexual i transsexual, i, de l´altra, trencar els estereotips, que no representen al gruix del col•lectiu, i la mercantilització LGTB.

6.- SOLIDARITAT EN FRONT LA DISCRIMINACIÓ. Les reivindicacions parcials poden ser fructíferes, però a vegades també estanques. Ens encasellen de forma hermètica perdent la nostra sensibilitat envers altres col•lectius també discriminats. Per això hem de potenciar l´esperit social i enfortir vincles amb d´altres moviments, com el feminista, per la defensa dels drets de la dona. Unir esforços davant reivindicacions legítimes que ens acostin a la plena igualtat de totes les persones alhora que ens possibilitin un coneixement global dels problemes que afecten la nostra societat.

7.- L´ASSOCIACIÓ DE L´ESQUERRA CATALANISTA. Volem ser un referent per a un gruix de gent que creiem que es troba orfe malgrat la diversitat d'associacions: un espai per tots aquells joves d´esquerres i catalanistes que vulguin comprometre's amb el moviment gai-lèsbic i transsexual des de la participació social i la incidència política.

8.- EL JOVENT COM A POTENCIAL HUMÀ. En concret, volem posar especial èmfasi al sector més jove, tot i que tothom hi és benvingut! Un sector sovint oblidat per les grans institucions i associacions institucionalitzades, apartant-los de l'associacionisme i fent-los caure en el passotisme. Un sector sovint també massa vulnerable a ser víctima dels seus propis prejudicis així com de les actituds homofòbiques.

9.- JUSTÍCIA SOCIAL. No n'hi ha prou amb fer cridòria des del carrer o grans declaracions d´intencions des dels despatxos polítics, perquè, per si mateix, un reconeixement de drets és paper mullat sinó s'omple de contingut. S'ha de traduïr en un reconeixement pràctic, tenint en compte les necessitats i l'especificitat del col•lectiu (a nivell laboral, educatiu, sanitari...).

10.- HUMANISME I ASSAMBLEARISME. Volem reunir sota una mateixa bandera una pluralitat de conceptes que configurin la nostra personalitat, com el d'assamblearisme, compartir, compromís social, participació política, fraternitat, diàleg, respecte, bon rotllo, equip, diversió... Una entitat és també una comunitat humana i un focus des del qual projectar uns valors humans, i el factor humà enforteix també la propia entitat.

11.- ACCIÓ I VISIÓ TERRITORIAL. El camp d'acció territorial és tot el Principat de Catalunya. Pretenem trencar amb aquell mal endèmic pel qual les entitats del col•lectiu LGBT no transgredeixen les fronteres de Barcelona i àrea metropolitana.

Nosaltres hem d´aspirar a arribar a tothom. És evident que a comarques resulta més difícil participar-hi activament, per una mentalitat rural conservadora més acusada, però és precisament aquest motiu el que fa necessari l'activitat a tots i cadascun dels pobles catalans per normalitzar el fet homosexual i transsexual.

12.- UNITAT DEL MOVIMENT. Per últim, malgrat les dificultat que s'hi troben, creiem irrenunciable el principi d'unitat del moviment. Hi ha certes dates i determinades temàtiques, on els interessos particulars i les diferències ideològiques han de ser aparcades per construïr un front comú. Per això hem de potenciar la coneixença entre les organitzacions i entre els seus membres, la col•laboració i la confiança mútua.

LLUITA PERMANENT CONTRA L'HOMOFÒBIA! ORGULLOSOS/ES DE SER COM SOM!

Comparteix