Pel dret a l'informació

Qui som

Enric Sierra

president

Francesc Castell

vicepresident primer

Joan Mola

Vicepresident segon i tesorer

Xavi Salbanyà

Secretari

Antoni Sintas

Vocal del temps

Toni Sintas N.

Vocal logística

Toni Pardo

Vocalista

Mar Sánchez

soci

Bernat Salbanyà

soci

Marisa Montes

soci

Faust Padros

Soci

Fede Cedó

soci

Isabel Gonzlález

soci

Pau Massip

soci

Enllaços interessants

LAIA està reconeguda pel CPC
L'òrgan creat pel Parlament de Catalunya que vetlla pels continguts dels mitjans de comunicació audiovisuals.
El Consell de la Informació de Catalunya és un organisme d'arbitratge, privat i independent, representatiu i plural que, al marge de les atribucions dels òrgans judicials, vetlla pel compliment dels principis i criteris del Codi Deontològic de la professi
la revista arenyenca per estar ben informat

Publicació RSS

Simon Vilar, Arenyenc de l'any 2015

Dissabte 16 d'abril a la sala d'actes de la Biblioteca Popular Pare Fidel Fita es va fer el lliurament de l'almorratxa d'honor a l'Areneync de l'Any 2015.
L'acte organitzat per l'Associació d'Informadors d'Arenys (l'AIA) va ser presentat per la periodista Marisa Montes on van prendre la paraula l'Enric Sierra, president de l'AIA, Fanny Gallego, presidenta de Creu Roja Maresme Centre, Josep Quitec, President provincial de Creu Roja BCN, un emocionat Simon Vilar i Annabel Moreno, alcaldessa d'Arenys.

Joan Bertran Llavina, Arenyenc de l'Any 2016

La sala d'actes de la Biblioteca ha acollit el lliurament de l'Arenyenc de l'Any 2016 aquesta vigília de Sant Jordi. Hi han intevingut Enric Sierra, president de l'AIA, entitat que organitza aquest acte, Jofre Bertran, fill de l'arenyenc de l'any, Joan Bertan, Arenyenc de l'Any 2016 i ha tancat l'acte l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Annabel Moreno. L'acte ha estat presentat per la periodista, Marisa Montes. A l'acte també hem pogut veure entre els assistents a Arenyencs de l'Any de altres anys com amics, coneguts del homenatjat i polítics del món local.

Pàgines