Pel dret a l'informació

Qui som

Enric Sierra

president

Fede Cedó

vicepresident primer

Joan Mola

Vicepresident segon i tesorer

Xavi Salbanyà

Secretari

Antoni Sintas

Vocal del temps

Toni Sintas N.

Vocal logística

Toni Pardo

Vocalista

Mar Sánchez

soci

Bernat Salbanyà

soci

Marisa Montes

soci

Faust Padros

Soci

Pau Massip

soci

Paula Pons

soci

Enllaços interessants

LAIA està reconeguda pel CPC
L'òrgan creat pel Parlament de Catalunya que vetlla pels continguts dels mitjans de comunicació audiovisuals.
El Consell de la Informació de Catalunya és un organisme d'arbitratge, privat i independent, representatiu i plural que, al marge de les atribucions dels òrgans judicials, vetlla pel compliment dels principis i criteris del Codi Deontològic de la professi
la revista arenyenca per estar ben informat

Joan Bertran Llavina, Arenyenc de l'Any 2016

La sala d'actes de la Biblioteca ha acollit el lliurament de l'Arenyenc de l'Any 2016 aquesta vigília de Sant Jordi. Hi han intevingut Enric Sierra, president de l'AIA, entitat que organitza aquest acte, Jofre Bertran, fill de l'arenyenc de l'any, Joan Bertan, Arenyenc de l'Any 2016 i ha tancat l'acte l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Annabel Moreno. L'acte ha estat presentat per la periodista, Marisa Montes. A l'acte també hem pogut veure entre els assistents a Arenyencs de l'Any de altres anys com amics, coneguts del homenatjat i polítics del món local.

Fra. Eduard Rey de Sarrià Arenyenc de l'Any 2017

El teatre dels Seràfics es va
omplir el divendres 25 de maig
al vespre per assistir a l’acte
d’entrega de l’almorratxa amb
la què es guardona l’arenyenc
de l’any. El frare caputxí
Eduard Rey ha estat l’escollit
d’enguany i va rebre la distinció
amb emoció acompanyat
de la seva mare, del seu germà
i cunyada i dels seus nebots.
Rey va dir que se sent ATV
(Arenyenc de Tota la Vida)
“per la gràcia de Déu” i en una
improvisada pregràcia va
donar gràcies als arenyencs

Pàgines