CONCURS DE FOTOGRAFÍA OCTUBRE 2010

VEREDICTE DEL CONCURS
DE FOTOGRAFIA / TEMA:
reixes, balcons, finestres
Reunits el jurat del Concurs de Fotografia proposat per l´Associació de Dones per la Igualtat, format per:
Sr Quim Mateu
Sr. Maximo Cova
Sra LLucia Masdeu
Sra Gloria Solá
- i actuant la Sra...Maite Solé com a secretaria del concurs.
Declara que han estat presentades a concurs, 100 fotografies, de les quals, 11 son retirades de la opció a premi, per no reunir les normes, establertes en les bases.
Després de una llarga deliberació, degut a la gran qualitat de totes les obres presentades
Queden finalistes:
Foto núm 2 Marta Estruch
Foto núm 4 Xavier LLOret
Foto núm 8 Rita Balbona
Foto núm 34 Carmen Porcel
Foto núm 69 Eladio Temiño
Foto núm. 70 Eladio Temiño

Son adjudicats el següents premis:

Primer premi foto núm 2 Marta Estruch
Segon premi foto núm 8 Rita Ballbona
Tercer premi foto núm 4 Xavier Lloret

Els nostres patrocinadors han estat:
RESTAURANT HISPANIA RESTAU RANT PORTINYOL, RESTAURANT BARE-NOSTRUM, RESTAURANT CLUB NAUTIC, RESTAURANT CAN MAJO.

Que molt gentilment obsequien al guanyadors amb un sopar per a dues persones per als autors de les fotografies premiades.

Arenys de Mar a primer d´octubre de 2010

Comparteix