ASSEMBLEA DE SÓCIES/CIS DISSABTE 28 DE GENER A LES 6 TARDA

Assemblea general ordinària.
Lloc: Sala Noble de l'Edifici del Calisay

Ho fem en dissabte a fi a de facilitar-ne la màxima assistència. i també de poder conciliar les nostres activitats laborals amb les familiars i les associatives.

ORDRE DEL DIA :
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Informació de les activitats realitzades durant l'any 2005.
3. Estat de comptes de l'associació.
4. Projectes que tenim endegats.
5. Proposta de Canvi de membres de la Junta.
6. Votacions de les candidates/candidats.
8. Propostes d'activitats per l'any 2006.
9. Precs i preguntes.

Comparteix