ASSEMBLEA DE SÓCIES I SOCIS ORDINÀRIA

DIA : dissabte 23 de febrer,

ORDRE DEL DIA :
1. Aprovació de l´acta anterior.
2. Activitats realitzades l'any 2007.
3. Calendari d´Activitats previstes per l'any 2008.
4. Informe econòmic.
5. Precs i preguntes.

LLOC DE TROBADA : Sala d'Entitats
2on. pis - hotel d'entitats del C.C. Calisay.

HORA : a les 17:45h en 1ªconvocatòria i a les 18:00h en 2ªconvocatòria.

Comparteix