1a Jornada de la Federació d´associacions i grups de dones

Acords adoptats en el Ple de la Primera Jornada de la
Federació d´Associacions i Grups de dones del
Maresme

Mataro, 4 de Juny de 2011

DEFINICIONS.

1.- La violència masclista és tota aquella que s´exerceix contra
les dones pel fet de ser dona.
2.- La violència contra les dones afecta a totes les cultures,
edats, grups socials i econòmics d`arreu del món, i Catalunya
no n´està exempta.
3.- Es reivindica el moviment feminista, que es defineix com a
progressista i que és el que eixampla els drets de les persones.
PETICIONS A LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES.
4.- Dur a terme polítiques públiques efectives en què les dones
tinguin un reconeixement real i social.
5.- Reactualitzar els missatges socials que s´expressen a les
lleis, per incorporar la nova manera d´entendre la societat en la
que les dones han de tenir un paper protagonista.
6.- Impulsar que les lleis vagin acompanyades de recursos i
mitjans.
7.- Elaborar protocols de justícia en perspectiva de gènere.
8.- Promoure la coeducació real, entesa com educar per a la
igualtat i la diferència. Això vol dir que els nens i les nenes han
de ser considerats iguals i a l´hora diferents, amb necessitats i
maneres de ser diferents, ja que això enriqueix la societat.
9.- Impulsar la feminització de la política a les institucions, a
través de la complicitat.
10.- Necessitat d´una reforma laboral en la que s´introdueixi la
dimensió de gènere.
11.- Eliminar la divisió sexual del treball.
12.- Promoure mesures en l´àmbit de la conciliació laboral i
familiar enfocades als dos sexes.
13.- Eliminar la discriminació que pateixen les dones en la
percepció de les pensions, per causa d´haver realitzat treballs
temporals i parcials al dedicar-se a la cura de la família.
RECOMANACIONS A LES ASSOCIACIONS.
14.- Actuar per influir en el món públic, buscant complicitats.
15.- Posar-se a la pell de les dones immigrants sense
paternalismes, buscant ponts de comunicació.
16.- Impulsar a la nostra comarca, en complicitat amb el
Consell Comarcal, Ajuntaments, Consells Escolars i
associacions de pares, campanyes informatives i de canvi de
mentalitat en els instituts, escoles i a qualsevol altre àmbit
educacional, que promoguin la igualtat real i efectiva entre nois
i noies.
RECOMANACIO A LA FEDERACIO
17.- La Federació treballarà per a la difusió dels acords
adoptats en el Ple i molt especialment, les farà arribar a les
autoritats públiques.

Comparteix