Fira del Solstici - 22, 23 i 24 de juny 2018

XXXVI FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU
22, 23 i 24 de juny del 2018

CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS
1. La Fira es distribuirà en dos sectors: Alimentació i Artesania.
2. El preu establert per participar a la fira és per gestió i publicitat.
Preus fira: Alimentació 50€ metre lineal, Artesania 35€ metre lineal
3. Documentació que cal adjuntar:
- Omplir el full d'inscripció de la FIRA DEL SOLSTICI,
- Fotocòpia del D.N.I
- Tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar.
- Per als articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i registre sanitari.

4. Un cop admesos, caldrà ingressar l'import al,“BANC DE SABADELL”
nº c/c ES26 0081 0103 23 0001301634 a nom Associació de la Fira del Solstici.

5. És imprescindible el nom del sol•licitant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix del que faci l' ingrés)
6. També ho podeu tramitar per mail a la següent adreça electrònica: info@firadelsolstici.cat
Igualment, podeu trobar més informació sobre la fira a la web http://entitats.arenysdemar.cat/fira o http://facebook.com/FiradelSolstici
7. L'obertura de la Fira serà el divendres dia 22 a les 17h i durarà fins diumenge dia 24 a les 22h. L'horari, serà cada dia de les 17:00 a 22:00 hores. (Tot i que l’hora de tancar es lliure com també es opcional obrir el dissabte i el diumenge al matí.)
La Fira estarà situada a la Riera d'Arenys de Mar (part central nova).
8.-La parada d'Informació de la FIRA, la trobareu just a la part central de la riera costat baix.
9.- Tels: 681 204 755 – 93 795 82 47

Clavilla Cetac - us pot fer falta per connectar a 220v

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FULL D'INSCRIPCIÓ

FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU 2018
Artesania i Alimentació

SOL•LICITUD DE PARTICIPACIÓ 2018
Sol•licitem participar com a expositors a la Fira del Solstici d’Estiu, que tindrà lloc els propers dies 22, 23 i 24 de juny, a la Riera d' Arenys de Mar.
NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

NIF:

TELF.............................MÒBIL................

E-MAIL:

METRES LINEALS PARADA (els mateixos que els de la carpa):

METRES AMPLADA I FONDÀRIA DE LA CARPA:

PRODUCTES PER A VENDRE:

Arenys de Mar,____de__________del 2018

Signat: El sol•licitant,

Torneu aquesta inscripció a:
FIRA DEL SOLSTICI D' ESTIU

Apartat de correus, 101

08350 Arenys de Mar (Barcelona)
Tels: 681 204 755 - 937 958 247

Comparteix