FIRA D’INDIANS 5 i 6 maig 2018

CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS

1. La Fira es distribuirà en dos sectors: Alimentació i Artesania.
2. El preu establert per participar a la fira és per gestió i publicitat.
Preus fira: Alimentació 50 x metre lineal, Artesania 35 x metre lineal.
3. Tant les parades com els participants, s’haurà d’anar vestits d’indians (tots blancs)
4. Documentació que cal adjuntar:
- Omplir el full d´inscripció de la FIRA D’INDIANS
- Fotocòpia del D.N.I
- Tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar.
- Per als articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i registre sanitari.
5. Un cop admesos, caldrà ingressar l' import al “BANC DE SABADELL” nº c/c 0081 0103 23 0001301634, a nom Associació de la Fira del Solstici.
És imprescindible el nom del sol•licitant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix del que faci l' ingrés)
6.També ho podeu tramitar per mail a la següent adreça electrònica: firaindians@firadelsolstici.cat
7.Podeu trobar més informació sobre la fira a la web http://entitats.arenysdemar.cat/fira o www.facebook.com/FiradelSolstici
8. L'obertura de la Fira serà el DISSABTE, 5 de maig 2018. L'horari, serà cada dia DE 10:00 A 22:00 hores.
9. La Fira estarà situada a la Plaça de l’església d'Arenys de Mar. La primera parada serà INFORMACIÓ FIRA, allà serà el lloc on ens trobareu.
10. Els nostres telèfons de contacte:
937958247 / 681204755

-----------------------------------------------------------------------------------

FULL D'INSCRIPCIÓ 2018

FIRA D’INDIANS Artesania i Alimentació

SOL•LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Sol•licitem participar com a expositors a la Fira d’Indians, que tindrà lloc els propers dies 5 i 6 de maig 2018, a la plaça de l’església d' Arenys de Mar.

NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
POBLACIÓ:
NIF:
TELF...................................... MÒBIL...................
E-MAIL
METRES LINEALS PARADA (els mateixos que els de la carpa):
MIDES CARPA (amplada x fondària):
PRODUCTES PER A VENDRE:

Arenys de Mar,____de____________del 2018
Signat: El sol•licitant,

Torneu aquesta inscripció a:
FIRA DEL SOLSTICI D' ESTIU
Apartat de correus, 101
08350 Arenys de Mar(Barcelona)
Tels: 937 958 247 - 681204755

Comparteix