FIRA

Dades de l'entitat

Nom
Associació de la Fira del Solstici
Adreça
Apartat de Correus nº 101
Codi postal
08350
Població
Arenys de Mar
Comarca
Barcelona
Telèfon
937 958 247 - 681 204 755
Adreça de correu electrònic info@firadelsolstici.cat
Àmbit
cultural
Nombre de socis
7
Quota
-
Data de constitució de l'entitat
12-03-2012
nif
G-65773863
Núm. registre local d'entitat
-
Núm. registre d'entitat a la Generalitat
-

Qui som

Xavi Salbanyà

president

Montse Rovira

Secretaria

Faust Padros

tesorer

Jordi Torrentó

vocal

M Teresa Feliu

vocal

Glòria Alegre

vocal

Armand Gimenez

vocal

Fira de Nadal

CONDICIONS GENERALS PER ALS
ARTESANS

XXXVII FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU - 22, 23 i 24 de juny del 2019

CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS

1. La Fira es distribuirà en dos sectors: Alimentació i Artesania.
2. El preu establert per participar a la fira és per gestió i publicitat.
Preus fira: Alimentació 50€ metre lineal, Artesania 35€ metre lineal
3. Documentació que cal adjuntar:
- Omplir el full d'inscripció de la FIRA DEL SOLSTICI,
- Fotocòpia del D.N.I
- Tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar.
- Per als articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i registre sanitari.